امروز:16:25:56 13 مرداد 1399
  • 0718345834
  • +98 0718345834
  • info@khorma.com
انجمن ملی خرمای ایران
National Association Of Iranian Dates
05
شهریور
1398

تصمیمات جلسه تنظیم بازار خرما و صنایع مرتبط با آن

اعلام تصمیمات جلسه تنظیم بازار خرما و صنایع مرتبط با آن با حضور رئیس محترم انجمن ملی خرمای ایران جناب آقای رشیدفرخی و نمایندگان محترم دستگاه های ذیربط مورخ 98/05/19 در وزارت صنعت، معدن و تجارت

04
تیر
1398

تعرفه های آگهی بازرگانی از طریق شبکه های آی فیلم عربی و دری

جدول پخش و تعرفه های آگهی بازرگانی از طریق شبکه های آی فیلم عربی و دری در کشورهایی چون عراق، لبنان، مصر، امارات، عمان، قطر و...و نیز افغانستان، تاجیکستان و ... که دارای مخاطب قابل توجهی می باشد.

14
مرداد
1397

شرکت صنایع بسته بندی کاسپین کارتن

اعلام آمادگی شرکت صنایع بسته بندی کاسپین کارتن جهت تولید کارتن های خرما

02
تیر
1397

توصیه های بهداشتی و آموزشی به هنگام برداشت محصول خرما

توصیه های بهداشتی و آموزشی به هنگام برداشت محصول خرما

05
مهر
1396

تفاهم نامه همکاری فی مابین اتاق مشترک ایران و عمان با انجمن ملی خرمای ایران

برگزاری جلسه امضاء تفاهم نامه همکاری فی مابین اتاق مشترک بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ایران و عمان با انجمن ملی خرمای ایران و اتاق های بازرگانی استان های خرماخیز کشور مورخ 1396/07/02 ساعت 15:30در اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران