امروز:17:44:51 29 اردیبهشت 1398
  • 0718345834
  • +98 0718345834
  • info@khorma.com
انجمن ملی خرمای ایران
National Association Of Iranian Dates
14
مرداد
1397

شرکت صنایع بسته بندی کاسپین کارتن

اعلام آمادگی شرکت صنایع بسته بندی کاسپین کارتن جهت تولید کارتن های خرما

02
تیر
1397

توصیه های بهداشتی و آموزشی به هنگام برداشت محصول خرما

توصیه های بهداشتی و آموزشی به هنگام برداشت محصول خرما

05
مهر
1396

تفاهم نامه همکاری فی مابین اتاق مشترک ایران و عمان با انجمن ملی خرمای ایران

برگزاری جلسه امضاء تفاهم نامه همکاری فی مابین اتاق مشترک بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ایران و عمان با انجمن ملی خرمای ایران و اتاق های بازرگانی استان های خرماخیز کشور مورخ 1396/07/02 ساعت 15:30در اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران

17
تیر
1396

اجرای سیستم جدید صدور گواهینامه الکترونیکی واردات محصولات ارگانیک

کمیسیون اروپا از تاریخ 30 فروردین 96 سیستم جدید صدور گواهینامه الکترونیکی واردات محصولات ارگانیک را برای نظارت دقیق تر و جلوگیری از تقلب اجرا کرده است

12
دی
1395

اطلاع رسانی عرضه بنگاه های متعلق به دولت

سازمان خصوصی در نظر دارد به استناد قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی ،مصوبات هیأت محترم واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوطه، سهام بنگاه ها و دارایی ها را عرضه و واگذار نماید .