امروز:07:39:08 02 مرداد 1398
  • 0718345834
  • +98 0718345834
  • info@khorma.com
انجمن ملی خرمای ایران
National Association Of Iranian Dates
15
آبان
1395

چهارمین نمایشگاه خشکبار،آجیل ،میوه های خشک وصنایع وابسته ایران-تهران

جهت دریافت اطلاعات اینجا کلیک نمایید

دریافت فرم ثبت نام