امروز:00:02:26 08 آذر 1399
  • 0718345834
  • +98 0718345834
  • info@khorma.com
انجمن ملی خرمای ایران
National Association Of Iranian Dates
02
آبان
1397

برگزاری پنجمین نمایشگاه تخصصی خرما و فرآورده های خرمایی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی بندرعباس

.برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک نمایید