امروز:14:36:18 12 فروردین 1399
  • 0718345834
  • +98 0718345834
  • info@khorma.com
انجمن ملی خرمای ایران
National Association Of Iranian Dates
06
مهر
1395

نشست هیات تجاری ایران ولهستان با حضور وزیرتوسعه اقتصادلهستان

نشست هیات تجاری ایران ولهستان با حضور وزیرتوسعه اقتصادلهستان در تاریخ یکشنبه یازدهم مهرماه در اتاق ایران برگزار می گردد.

جهت دریافت متن نامه واطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.