امروز:13:47:30 12 فروردین 1399
  • 0718345834
  • +98 0718345834
  • info@khorma.com
انجمن ملی خرمای ایران
National Association Of Iranian Dates
05
مهر
1395

نشست ملی خرما در خوزستان-اهواز

به منظور بحث وتبادل نظر پیرامون شناسایی ظرفیتهای تولید،فرآوری،سرمایه گذاری وصادرات مرتبط با خرمای کشورتوسط فعالان اقتصادی بخش خصوصی،نشستی باحضورفعالان اقتصادی وتشکل های خرما وتعدادی از مسئولان وکارشناسان متخصص از ساعت 10الی 13 روز چهارشنبه مورخ 95/07/07 در محل سالن جلسات مجتمع فجر اهواز برگزار می گردد.