امروز:00:00:23 08 آذر 1399
  • 0718345834
  • +98 0718345834
  • info@khorma.com
انجمن ملی خرمای ایران
National Association Of Iranian Dates
07
خرداد
1399

Instagram Page

اهمیت حضور سازمان ها و تشکل ها در فضای مجازی بر کسی پوشیده نیست. بر این اساس هیات رئیسه انجمن ملی خرمای ایران تصمیم راه اندازی صفحات رسمی انجمن را در شبکه های مجازی مانند اینستاگرام،لینکداین و غیره اتخاذ نموده است

جهت ملحق شدن به صفحه انجمن ملی خرمای ایران در اینستاگرام به آدرس ذیل مراجعه نمایید

https://www.instagram.com/association_of_iranian_dates