امروز:02:05:38 25 مهر 1398
  • 0718345834
  • +98 0718345834
  • info@khorma.com
انجمن ملی خرمای ایران
National Association Of Iranian Dates
10
مهر
1398

دومین نمایشگاه بین المللی خرما و صنایع وابسته شیراز

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک نمایید