امروز:13:45:00 12 فروردین 1399
  • 0718345834
  • +98 0718345834
  • info@khorma.com
انجمن ملی خرمای ایران
National Association Of Iranian Dates
06
مهر
1395

حضورهیات تجاری کشور عمان در ایران

قابل توجه فعالین خرما

هیات تجاری کشور عمان با هدف مذاکره با طرف های تجاری خود درهفته اول مهرماه به ایران سفرخواهند کرد لذا باتوجه به فعالیت هیات مذکور در زمینه خرما خواهشمند است جهت ثبت نام به سایت زیر مراجعه فرمایید

www.tpo.ir.