امروز:00:17:59 08 آذر 1399
  • 0718345834
  • +98 0718345834
  • info@khorma.com
انجمن ملی خرمای ایران
National Association Of Iranian Dates
02
تیر
1397

توصیه های بهداشتی و آموزشی به هنگام برداشت محصول خرما

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک نمایید