امروز:16:29:42 13 مرداد 1399
  • 0718345834
  • +98 0718345834
  • info@khorma.com
انجمن ملی خرمای ایران
National Association Of Iranian Dates
04
مهر
1395

مدارک عضویت درانجمن

مدارک لازم جهت عضویت در انجمن ملی خرمای ایران

الف)تصویرشناسنامه متقاضی

ب)دوقطعه عکس4*3 رنگی از متقاضی یا مدیرعامل

ج)تصویرروزنامه تاسیس وآخرین تغییرات شرکت

د)تصویرکارت بازرگانی یا عضویت در اتاق های بازرگانی

ن)تصویرآخرین اظهارنامه های صادراتی (مربوط به صادرات)برای صادرکنندگان

و)تصویرپروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیصلاح برای تولیدکنندگان

ه) دانلود و تکمیل فرم عضویت

جهت کسب اطلاعات بیشتر با روابط عمومی انجمن تماس حاصل فرمایید