امروز:14:41:52 18 تیر 1399
  • 0718345834
  • +98 0718345834
  • info@khorma.com
انجمن ملی خرمای ایران
National Association Of Iranian Dates
10
شهریور
1395

حلاوی (Hallaawi)

این رقم بیشتر د راستان خوزستان (آبادان، خرمشهر، اهواز، شادگان ) کاشته می شود. یکی از ارقام مهم صادارتی کشور عراق به شمار می رود و در آمریکا تحت نام «دروم داری» به فروش می رسد. از خرماهای نرم به شمار می رود. خرمای حلاوی در اواخر رسیدن چروک می خوردومیوه آن کوچک و جزو زودرس ترین ارقام خرما میباشد. شکل میوه دوکی وته آن گرد است. بافت میوه بدون فیبر و یا کم فیبر و پوست آن نازک و شکننده است و محکم به بافت میوه چسبیده است. هسته بیضی شکل، خاکستری نوک سفید از جمله هسته های درشت است. میزان چسبندگی هسته به میو ه متوسط است. میزان چسبندگی کلاهک به میوه کم است. قدرت انبارداری بالایی دارد و در برابر باران و رطوبت زیاد در موقع رسیدن و برداشت نسبتاً مقاوم است و کمتر صدمه می بیند. شیرین ترین رقم شادگان است. از نظر میزان اهمیت متوسط است.