امروز:17:10:12 13 مرداد 1399
  • 0718345834
  • +98 0718345834
  • info@khorma.com
انجمن ملی خرمای ایران
National Association Of Iranian Dates
10
شهریور
1395

تماس با ما

  • تهران خیابان مفتح ،پایینتر از میدان هفت تیر ،کوچه افشار ،پلاک 8 طبقه سوم
  • تلفن: 88381341 (21) 98
  • پیامک: 88381341 (21) 98
  • نمابر: 88381340 (21) 98
  •  info@ naid.ir