امروز:00:15:46 08 آذر 1399
  • 0718345834
  • +98 0718345834
  • info@khorma.com
انجمن ملی خرمای ایران
National Association Of Iranian Dates

مشاوره

مشاهده

مدارک عضویت درانجمن

مشاهده

تعرفه تبلیغات سایت

مشاهده

تاریخچه انجمن

تمامی شواهد نشان می دهد که عصر حاضر، عصر تخصص، دانش و اطلاعات است و روز به روز نقش متخصصین بیش از پیش جلوه گر می شود. انجمن خرمای ایران با درک این مهم و به پشتوانه 12 سال تجربه موفق و با دراختیار داشتن مجموعه کاملی از دانش، توان، تجربه و تخصص و بهرمندی از کارشناسان نیروهای مجرب، ضمن ارائه طیف وسیعی از خدمات تخصصی بازرگانی در حوزه محصولات باغی و کشاورزی اقدام به کارشناسی و بررسی کاشت، بهره برداری خرما و محصولات جانبی می نماید.

اخبار مهم